Miroslav Borský vzpomíná, 1. část

Před druhou světovou válkou existovaly v Boru u České Lípy, jak se tehdy naše město nazývalo (německy „Haida“), tři fotbalové kluby: ČsSK hrál I.B třídu na hřišti v místech dnešních činžáků v blízkosti uhelných skladů na Skalické ulici, kde hrál i další Klub – Sparta Bor, organizovaný pod FPT (Federace proletářské tělovýchovy).

FPT Bor

V tomto klubu se sdružovaly vesměs osoby s členstvím v KSČ. Protože se mužstvo nemohlo přihlásit do běžných soutěží, hrálo svoji soutěž jen v rámci FPT. Záznamy jsou zachovány od roku 1931 a šlo zřejmě o jakousi rozšířenou okresní soutěž se soupeři z České Lípy, Cvikova, Mimoně, Varnsdorfu, Rumburka a Jiřetína.

Haida – R.F.K. Reichenberg

Z členů Sparty Bor si v roce 1937 zahráli dvě utkání za XI. FDTJ ČSR v Paříži Josef Taisler (kapitán mužstva) a Alois Kučírek, autor jedné z branek. Z hráčů předválečné doby žije dosud v Novém Boru výborný brankář tehdejší Sparty Bor pětaosmdesátiletý František Schneider. Svépomocí členů a příznivců si později tento klub vybudoval svůj fotbalový stánek na bahnitém podkladě, kde se nyní nachází druhá travnatá plocha v blízkosti sportovní haly. Při slavnostním otevření dne 20. září 1936 zde startovala jedenáctka bývalých čsl. internacionálů v čele s Jandou-Očkem, Madelonem a dalšími známými hráči (výsledek 1 : 9). Naproti hřišti ČsSK za viaduktem měli svůj klub občané německé národnosti pod názvem DFC Haida, hrající jeden čas i německou divizi. Soupeři bylí např.

Haida – Trautenau

SV Leipa (Česká Lípa), Varnsdorf, DSK Bodenbach (Děčín-Podmokly), TFK Teplitz (Teplice), SV Saaz (Žatec), RFK Reichenberg (Liberec), DSK Gablonz (Jablonec), Trautenau (Trutnov).

Haida – Gablonz

V řadách DFC hrálo i několik Vídeňáků, vydržovaných německými fabrikanty a branku hájil populární stokilový Karl Hosch (též automobilový závodník na „bugatce“), syn majitele rafinerie skla a lustrárny, která stála v místech dnešní samoobsluhy RENY Market na třídě TGM. V poválečných letech lehla popelem (sabotáž ?).  A pak tu byl ještě klub německých sociálních demokratů – ATUS, který provozoval různé druhy sportů včetně fotbalu.  Jakou hrál soutěž, se mi nepodařilo zjistit. Je možné, že se jednalo jen o utkání přátelská. Ještě před okupací zanikl.