Rubrika: Archiv 2005

Archiv příspěvků 2005

Stanovisko Výkonného výboru fotbalistů k situaci v TJ

Pan předseda se zde zmiňuje o fotbalovém areálu, který je ve vlastnictví TJ Jiskra, a zároveň o fotbalistech. Zde je třeba veřejnost upozornit na několik faktů týkajících se fotbalistů:

1) Fotbalisté zažádali Výkonný výbor TJ Jiskra již v loňském roce o převod fotbalového stadionu do vlastnictví FC Jiskra Nový Bor, která je servisní organizací fotbalových oddílů Jiskra Nový Bor.

2) Výkonný výbor nabídku akceptoval, avšak nesouhlasil s převodem na FC Jiskra s tím,že jsou pro Výkonný výbor akceptovatelné pouze tyto varianty:

a) buďto si areál odkoupí FC Jiskra za 5,5 mil. Kč
b)fotbalisté budou hradit nájemné ve výši 550 tis. Kč/rok
c)bezúplatný převod areálu do majetku města Nový Bor

Samozřejmě, že varianta a) a b) je pro fotbalisty nerealizovatelná.

K bodu 2. bylo několik jednání, jak mezi fotbalisty a Výkonným výborem TJ Jiskra, ale i mezi fotbalisty, Výkonným výborem TJ Jiskra a zástupci města Nový Bor.

Z těchto jednání došlo v dubnu letošního roku k dohodě, za účasti výše uvedených, že Výkonný výbor doporučí Valné hromadě bezúplatný převod fotbalového areálu do majetku města Nový Bor. Na základě této dohody přijali Zastupitelé města Nový Bor svým Usnesením z dubna t.r., souhlas se záměrem převodu fotbalového areálu do majetku města Nový Bor. Zástupci fotbalistů se zúčastnili jednání Výkonného výboru TJ Jiskra Nový Bor dva dny před konáním řádné Valné hromady TJ Jiskra Nový Bor. Výkonný výbor TJ Jiskra přislíbil podporu převodu fotbalového areálu do majetku města Nový Bor na Valné hromadě, což máme v písemné podobě. Na Valné hromadě TJ Jiskra však hlasovali všichni členové Výkonného výboru proti převodu majetku na město Nový Bor. Tímto svým postojem porušili veškeré dohody s městem Nový Bor a fotbalisty. Protože již byla přihlášena všechna fotbalová družstva do soutěží, bylo nutné situaci řešit, protože TJ Jiskra požadovala za ½ roční nájemné za fotbalový areál po fotbalistech 275 tis. Kč. Fotbalisté jsou přitom řádnými členy TJ Jiskra Nový Bor. Proto fotbalisti požádali o pomoc zastupitelstvo města Nový Bor. Zastupitelé posoudili vzniklou situaci, a na svém řádném červnovém zasedání schválili svým Usnesením úhradu nájemného za fotbalisty ve výši 275 tis. Kč z prostředků města Nový Bor přímo na účet TJ Jiskra. Tímto TJ Jiskra získala další finanční prostředky nad rámec svého rozpočtu. Jen díky zastupitelům města Nový Bor mohlo našich 10 družstev čítajících přes 200 aktivních sportovců, z toho 180 dětí do 18-ti let, sportovat.
Z výše uvedeného vyplývá
, že ačkoliv jsou fotbalisté řádnými členy TJ Jiskra, byli nuceni zajistit úhradu nájemného za sportoviště ve výši 275 t. Kč pro TJ Jiskra, za užívaní fotbalového areálu ke své sportovní činnosti. Fotbalisti řádně hradí členské příspěvky, členská základna fotbalistů čítá přes 400 členů. To je více než-li 1/3 členské základny celé TJ Jiskra a hradí nejvyšší podíly na spotřebovaných energiích ( to vše platí TJ Jiskře ).
Proto nás uráží, že si vůbec pan předseda dovoluje argumentovat ve svém článku mladými fotbalisty, protože Ti v letošním roce museli TJ Jiskra zaplatit za to, že vůbec mohou sportovat.
Jestli je TJ Jiskra ve svízelné finanční situaci, tak to není vina města Nový Bor, ani fotbalistů, ale funkcionářů a placených zaměstnanců TJ Jiskra Nový Bor, kteří zklamali a prokázali svou neschopnost, protože nezajistili pro TJ Jiskra dostatečné zdroje na krytí nezbytných nákladů na chod jednotlivých sportovišť. TJ Jiskra má dostatečný potenciál finanční situaci řešit. Zdroje jsou především v majetku, který TJ Jiskra vlastní. Ale je pohodlnější zajít na město a hrozit uzavřením sportovišť a tímto město vydírat, než-li se postarat o lepší využití svého majetku, a tím získat další zdroje na chod jednotlivých sportovišť.
Pokud by se tímto stylem chovali i jednotlivé oddíly sdružené v TJ Jiskra, už by žádný z nich nefungoval, protože na činnost si všichni peníze sháníme sami.
Z výše uvedených důvodů nesouhlasíme s článkem Ing. Matouše ze dne 22. 11. 2005, ani s články předchozími, které publikovali zástupci Výkonného výboru TJ Jiskra a ředitel TJ Jiskra pan Petr Mánek.

Výkonný výbor fotbalistů Jiskra Nový Bor

Další­ informace z jednání­ Zastupitelstva Nového Bor

Ve středu 23.11.2005 proběhlo v zasedací místnosti MěÚ v Novém Boru řádné jednání zastupitelů města Nový Bor. Po řádném programu jednání, který byl projednán během hodinky, byla řešena dále v bodě různé situace v TJ Jiskra Nový Bor. Představitelé TJ Jiskra Nový Bor opět poukázali na skutečnost, že TJ Jiskra již nemá prostředky na chod jednotlivých sportovišť od ledna r. 2006. Představitelé TJ Jiskra předložili k projednání materiál, ve kterém požadovali na městě Nový Bor prostředky ve výši cca 638 tis. Kč na 1. Q. roku 2006 na činnost TJ Jiskra Nový Bor. K tomuto bodu probíhali další diskuse a interpelace poslanců, proč nedošlo k převodu fotbalového areálu na město, když toto Výkonný výbor přislíbil. Na toto nepodali zástupci TJ Jiskra uspokojivou odpověď, konstatovali že slíbili podporu, ale na konání Valné hromady TJ Jiskra v červnu r. 2005, hlasovali proti převodu fotbalového areálu na město Nový Bor, protože hodlají převést veškerý majetek na město Nový Bor. Na otázku starosty města, zda-li hodlají převést sportoviště včetně restaurací a pozemků, odpověděl předseda TJ Jiskra Ing. Matouš, že ano. Po další diskuzi nakonec odsouhlasili zastupitelé částku 500 tis. Kč pro TJ Jiskra Nový na úhradu nezbytných nákladů na chod jednotlivých sportovišť včetně fotbalového areálu. Zároveň svým Usnesením přijali záměr bezúplatného převodu veškerého majetku, který vlastní TJ Jiskra Nový Bor do majetku města, vyjma majetku, kterému tento převod neumožňují zákonné podmínky ( Ubytovna ve Sloupu v Čechách pod Sloupským hradem). Toto usnesení je dle našeho mínění průlomové, protože zástupci TJ Jiskra v minulosti nechtěli přistoupit na bezúplatný převod majetku TJ do majetku města Nový Bor, ačkoliv město tuto možnost nabízelo v minulosti několikrát ( např. koupaliště). Samozřejmě, že převod veškerého majetku na město Nový Bor podléhá kompetenci Valné hromady TJ Jiskra Nový Bor a doufáme, že většina delegátu tento převod podpoří. Tím získají všichni sportovci záruku, že nebude ohroženo sportování na jejich sportovištích, protože město by mělo být dostatečnou zárukou k tomu, že jednotlivá sportoviště v Novém Boru budou fungovat.

FC Jiskra Nový Bor – SK Benešov 1 : 0 ( 1 : 0 )

Mužstva nastoupila v těchto sestavách:
FC Jiskra Nový Bor:
Brankář: Petr Koubus
Obrana: Martin Malý, Martin Bílý, Roman Leiner, Zbyněk Rampáček
Záloha: Roman Pěnička, Pavel Fleischer, Lukáš Kubeš, Ondřej Neuman
Útok: Jakub Hladík, Ali Osumanu
Na lavičce byli připraveni: Milan Szabo, David Volf, Ondřej Rašín, Miroslav Jeník, Hynek Vrabec
Trenér: Zdeněk Heinzel, Asistent: Bohuslav Najman
Vedoucí mužstva: Josef Košta
Sportovní manažer: Roman Hejna , Masér: Miloslav Zavadil a Jiří Břečka
SK BENEŠOV
Brankář: Pavel Capouch
Obrana: Martin Koblasa,Pavel Chomát, Jan Žák, Jan Jarůšek
Záloha: Roman Křivohlavý, Martin Pikner, Tomáš Holub, Štěpan Ondřej
Útok: Milan Čapek, David Čáp
Na lavičce byli připraveni: Jan Stibůrek, Pavel Borkovec, Martin Fuksa, Martin Bubeník, Ondřej Pospíšil
Trenér: Miroslav Beran
Vedoucí mužstva : Jan Kůlimovič, Asistent: Martin Turek,
Masér: Petr Skalák V první minutě začali hosté průnikem po pravé straně Žákem, ale centr skončil za naši brankou. Ve třetí minutě, po chybě Malého, další akce hostí, naštěstí průnik Čápa a jeho centr chytá Koubus. V 5. minutě faul na Hladíka a Neuman centruje do vápna hostí, ale brankář Capouch míč chytá. V 6. minutě se Neuman dostal k zakončení na hranici velkého vápna hostí, ale střela šla mimo. V 8.minutě pěkná akce hostí, zakončená střelou Holuba, ale Koubus chytá. V 9. minutě centruje Prikner, ale míč končí za brankou. V 10. minutě chybuje Malý, hosté vystihli jeho přihrávku, ale Bílý zachraňuje. Ve 12. minutě se hostům povedla pěkná kombinační akce zakončená Čapkem, ale jeho prudká střela skončila 2 metry mimo naší branku. Mezi 13. až 18. minutou máme míč na kopačkách, ale to je vše, žádnou šanci jsme si nevytvořili. Až v 19. minutě pronikl hráč hostí Prikner po levém křídle a jeho centr Holub rybičkou z 10 metrů hlavou zakončil, ale Koubus nadvakrát míč zachytil. V 21. minutě Leitner střílí z 30 metrů, ale velice nepřesně. Ve 24. minutě fauluje Kubeš na naší půlce a centr Holuba odvrací hlavou Bílý. Ve 25. minutě Fleischer přihrává Kubešovi, Kubeš centruje na Malého, ale ten na malém vápně hostí fauluje a je po šanci. V 26. minutě centruje hostující Čapek do našeho vápna a Fleischer ve skluzu odvrací na roh. Centr Holuba do našeho vápna odvrací Leitner. Ve 27. min. dostává ŽK Leitner za faul. Ve 29. minutě jde centr do vápna hostí, Ali jde do souboje neohroženě s brankářem Capouchem, trefuje míč a Capouch ho sráží k zemi. Rozhodčí Vaniš čeká jestli míč skončí za brankovou čarou, ten jde těsně vedle branky, ale správně posoudil zákrok Capoucha na Aliho jako faul a odpískal pokutový kop.Za faul dostává Capouch ŽK a za protesty také Holub. Rampáček nekompromisně tvrdou střelou dostává naše mužstvo do vedení 1: 0. Ve 32. minutě Fleischer pálí z 25 m, ale jeho střela končí 2 m vedle branky hostů. Ve 33. minutě se hostům povedl průnik do našeho vápna a hráč Čáp se dostává k míči, ale jeho „kontakt“ s Koubusem rozhodčí Vaniš jako faulový neposoudil. Ve 38. minutě Ali pronikl do vápna hostí, ale ačkoliv přešel přes dva protihráče, fauluje a je po šanci. Ve 43. minutě centruje Rampáček do vápna hostí, ale jeho centr chytá brankář Capouch. V poslední minutě 1. poločasu podnikli nebezpečný průnik naší hosté, ale centr zablokoval Rampáček na rohový kop. Centr odvrací Kubeš nad naši branku. Ubránili jsme se a rozhodčí signalizuje nastavení 2 minut. V průběhu nastavení se nic nestalo a tak končí 1. poločas vítězstvím novoborských v poměru 1 : 0. Do 2. poločasu nastupují mužstva na každé straně s jednou změnou. V mužstvu N.Boru nahradil Pěničku Rašín a Priknera v mužstvu hostí nahradil Borkovec. Ve 3. minutě nebezpečný průnik Štěpána, ale míč mu naštěstí utekl do zámezí. Ve 4.minutě poslal prudký centr do našeho vápna Jarůšek, ale Bílý odvrací. Za faul vidí ŽK Kubeš. V 5. minutě pěkná akce našich fotbalistů, když se dostal míč k Hladíkovi, ale míč mu od nohy utekl a brankař Capouch ho chytá. V 7. minutě centruje Kubeš do vápna hostí, ale míč proletěl přeš celou branku a končí těsně vedle pravé tyče. V 9. minutě dostává krásnou přihrávku Ali od Malého, ale bohužel na míč nedosáhl a brankář Capouch ho chytá. V 11. minutě centruje do vápna hostí Kubeš, ale hostující Žák míč odvrací. Fleischer přihrává Hladíkovi, ten prodlužuje na Kubeše a Kubeš centruje, ale Capouch nebezpečný centr vyboxoval. Ve 12. minutě se Ali prosadil přes tři obránce a přihrál Rašínovi, který vystřelil, ale jeho technická střela jde těsně nad branku hostů. Protiútok hostí zastavuje nedovoleně Malý a dostává ŽK. V 15.minutě fauluje Leitner a hosté kopou přímý kop z hranice velkého vápna. Centr Holuba jde nad naší branku. V 16. minutě Kubeš centruje do vápna hostí, ale Žák hlavou odvrací na roh. Rašínův centr obrana hostů odvrátila. V 17. minutě chybuje Fleischer a hostující Borkovec centruje do našeho vápna a Koubus vyráží před naše vápno a Jarušek střílí tvrdou střelu z 20 m, která končí 2 m vedle pravé tyče branky Koubuse. Ve 20. minutě opět Borkovec přihrává Chomátovi na naše vápno, který střílí, ale tečovaná střela končí v rukavicích Koubuse u levé tyče naší branky. Ve 23. minutě se dostal do šance Fleischer, ale nedokázal dobře přihrát na vápně hostů a akci pokazil. Ve 25. minutě opět centruje Žák do našeho vápna, ale Kubeš odvrací do bezpečí, střídáme a za Hladíka jde na hřiště Vrabec. Ve 28. minutě centruje Kubeš, ale jeho centr je zblokován a vhazujeme aut. K míči se dostává Ali na vápně hostů a přihrává Vrabcovi, který střílí, střela je však zblokována na roh. Centr Kubeše prošel celým vápnem, ale nikdo z hráčů míč nezasáhl. Ve 33. minutě Neuman uvolnil Aliho, který postupoval, ač tísněn protihráči proti brankáři hostů, ale ten na Aliho vyzrál a míč mu z kopačky odebral. Ve 34. minutě centruje Žák do našeho vápna, ale Koubus míč chytá. Ve 35. min. střídáme a Neumana nahrazuje Volf. Ve 36. minutě střílí hostující Čapek z 18 m prudkou střelu na naši branku, ale Koubus je připraven a míč chytá. Ve 39. minutě hosté vybojovali rohový kop. Centr odvrací Vrabec, ale pouze na Chomáta, který pálí na naši branku, ale mimo. Ve 41. minutě Vrabec uvolnil pěknou přihrávkou Aliho, ale ten je bohužel v ofsajdu. Ve 42. minutě Borkovec z mužstva hostů centruje do našeho vápna a Rampáček hlavou odvrací. Fleischer prochází středem hřiště a dostává na dostřel branky hostů a z 20 m prudce vystřelí a míč skončí těsně vedle branky hostů. Ve 43. minutě centruje do vápna hostí Kubeš, ale míč končí za brankou. Ve 44. minutě centrují hosté do našeho vápna, ale míč odvrací Volf. Rozhodčí signalizují nastavení 2 minut. V nastavení naši taktickou hrou nepustili hosty do našeho vápna a výsledek udrželi až do závěrečného hvizdu rozhodčího Vaniše. O dalších našich přípravných utkáních vás budeme informovat na našich webových stránkách a dále ve vývěsních skříňkách na náměstí Míru a v Arnultovicích v ul. Gen. Svobody.

SK Rakovník – FC Jiskra Nový Bor 1 : 1 ( 0 : 1 )

Mužstva nastoupila v těchto sestavách:
FC Jiskra Nový Bor:
Brankář: Petr Koubus
Obrana: Martin Malý, Martin Bílý, , Roman Leitner, Zbyněk Rampáček
Záloha: Lukáš Kubeš, Pavel Fleischer, Ondřej Neuman, Roman Pěnička
Útok: Ondřej Barilla, Ali Osumanu
Na lavičce byli připraveni:David Volf, Milan Szabo, David Vovčuk, Jakub Hladík, Ondřej Rašín, Hynek Vrabec
Trenér: Zdeněk Heinzel, Asistent: Bohuslav Najman
Sportovní manažer: Roman Hejna
Vedoucí mužstva: Josef Košta Masér: Stanislav Zavadil, Jiří Břečka
SK Rakovník:
Brankář: Petr Kut
Obrana: Milan Polák, Jan Vaidiš, Martin Bláha, Petr John
Záloha: Marek Isteník, Martin Křivánek, Roman Caban, Miroslav Hájek
Útok: Martin Havel, Jiří Mareš
Na lavičce byli připraveni: Martin Mžourek, Jaroslav Křivánek, Ondřej Lošoth
Trenér: Zdeněk Andrlík Poslední podzimní utkání na hřišti soupeře v divizní skupině B absolvovali fotbalisté FC Jiskra Nový Bor na hřišti v Rakovníku s domácím SK, který je suverénně nejhorším mužstvem v soutěži, protože získal pouhých 5 bodů za remízy, jinak všechna svá utkání prohrál. Po celý zápas jsme si nevytvořili územní převahu a přizpůsobili jsme se hře domácích a můžeme být v podstatě rádi za to, že si z Rakovníka vezeme bod. Domácí hráči zahájili zápas lépe a již v 1. min. centruje do našeho vápna z pravé strany Křivánek a míč se svezl po břevně naší branky do zámezí. Ve 3. min. centruje po faulu na Aliho Leitner do vápna domácích, ale situaci řeší brankář Kut, který míč chytá. V 5. min. po faulu Malého opět letí centr do našeho vápna a Bílý hlavou odvrací do bezpečí. Z protiútoku se dostává do šance Barilla po centru Kubeše, ale jeho střela je sražena obranou na rohový kop. Leitnerův centr vyráží Kut nad branku a další centr Kubeše od rohového praporku již domácí odvrátili. Z protiútoku se rodí šance domácích, kterou faulem zastavuje Pěnička. V 8. min. tedy centruje do našeho vápna domácí Havel a nachází hlavu Mareše, ale ten tísněný Bílým hlavičkuje nepřesně. V 11. min. dostal pěknou přihrávku do běhu Malý, uvolnil na vápně Barillu, který však špatně zpracoval a obránce mu míč ukopl. Ve 13. min. centruje do našeho vápna Havel, ale Koubus míč chytá. Ve 14. min. fauluje Neuman a domácí kopou rohový kop. Naše obrana odvrátila. V 16. min. se nám vydařila rychlá akce, když Malý dostal pěknou přihrávku na pravé straně a poslal centr do vápna domácích na nabíhajícího Aliho, který z 10 metrů vyslal skákavou střelu k pravé tyči a míč s přispěním brankáře Kuta skončil nakonec za brankovou čárou a vedeme 0 : 1. Ve 20. min. kopeme další roh a centr Kubeše nachází Leitnera, který z 10 metrů vysoko přestřeluje branku domácích. Ve 21. min. zahrozili domácí a domácí Isteník vystřelil z hranice velkého vápna a míč jen těsně míjí naší branku. Ve 24. min. se dostal k zakončení Barilla, ale jeho pokus ze 17 metrů je tečovaný obráncem a míč končí těsně vedle branky. Z rohu jsme nic nevytěžili. Ve 25. min. Ali uvolnil Pěničku na levé straně, ten centruje do vápna domácích, ale obrana odvrací na roh. Centr našel Neumana, ale jeho hlavička z 15 metrů nemohla Kuta ohrozit. Ve 27. min. centruje Mareš do našeho vápna, ale Bílý hlavou odvrací. Ve 28. min. je faulován Kubeš na rohu vápna domácích. Centr do vápna však vyboxoval Kut. Ve 30. min. se dostává k míči domácí Havel, který obešel tři naše hráče a z hranice velkého vápna vystřelil, ale naštěstí jde střela nad naší branku. Ve 36. min. domácí kopou přímý kop po faulu Rampáčka, ale centr vyboxoval Koubus a střela Cabana jde vysoko nad naší branku. Ve 40. min. mají domácí výhodu přímého kopu ze 24 metrů, ale Havlův pokus končí na naší zdi. Ve 42. min. naši založili pěknou akci, Kubeš centruje z pravé strany a na míč se rybičkou vrhá Ali, ale míč u pravé tyče chytá Kut. Ve 43. min. po samostatné akci vybojoval Malý rohový kop. Centr Kubeše z rohového kopu našel na rohu malého vápna Aliho, který vystřelil z voleje, ale míč končí těsně vedle branky. Tak skončil první poločas, který je poměrně vyrovnaný, ačkoliv domácí hrají s nezkušenými hráči a nezkušenost nahrazují bojovností a my máme problémy se prosadit především v záložní řadě. Do druhého poločasu nastupuje za nevýrazného Barillu Volf. Hned první akce jde přes Volfa, který oslovil přihrávkou Aliho. Ali byl jasně postrčen při pokusu o zakončení, padá, ale nepíská se. Ve 3. min. druhé půle chybuje Rampáček a průbojný Caban nachází přesnou přihrávkou Havla, který tvrdě vystřelil z 8 metrů, ale Koubus vyběhl a míč vyráží a Kubeš odvrací do zámezí. Centr z rohového kopu odvrací Bílý hlavou na vápno a tam domácí John vypálil bez přípravy a Koubus prudkou střelu chytá. Ve 4. min. posílá do brejku kolmou přihrávkou Volf Aliho, který tentokrát padá ve vápně domácích bez zavinění soupeře a je po šanci. V 5. min. opět nachází Aliho Volf, ale Ali střelou po zemi těsně míjí branku Kuta. V 8. min. po faulu Neumana domácí Havel pálí vysoko nad naší branku z přímého kopu ze 24 metrů. V 10. min. se sráží Ali s Cabanem a musí střídat a nevyhne se šití obočí v Rakovnické nemocnici. Na hřiště za něj nastupuje Vrabec. Ve 12. min. kopeme rohový kop. Leitnerův centr našel Rampáčka, který neprostřelil Kuta a následný pokus Neumana sráží domácí obránce na další roh. Další centr Leitnera vyboxoval Kut do bezpečí. V 15. min. fauluje Kubeš a centr do našeho vápna odvrací hlavou Bílý a následná střela Havla končí daleko vedle naší branky. V 19. min. prošel středem hřiště domácí Caban a tvrdě vystřelil z 20 metrů a Koubus měl plné ruce práce vyrazit míč nad branku. Ve 20. min. dostává ŽK domácí John. Ve 21. min. dostal do běhu pěknou přihrávku Isteník na levé straně, neohroženě prošel do našeho vápna a tvrdě z rohu malého vápna vypálil nad hlavu Koubuse a míč se od břevna odráží do naší sítě -1:1. Ve 23. min. má možnost z přímého kopu Leitner, ale jeho pokus končí nad brankou domácích. Ve 24. min. dostává ŽK za faul na Fleischera domácí Havel. Ve 26. min. Fleischer vybojoval rohový kop. Leitnerův roh nezakončil Bílý a z protiútoku centruje domácí Mareš do našeho vápna a Malý odvrací. Ve 27. min. podnikli domácí opět výpad na naší polovinu a pěkná přihrávka do běhu na Havla, který proniká do našeho vápna a dochází ke střetu s Leitnerem a Koubus míč chytá. Havel reklamuje pokutový kop, ale dost nevybíravým způsobem, za což vidí od rozhodčího Čížka druhou ŽK a tím i kartu červenou. Hrajeme přesilovku, ale hra je neurovnaná a nemůžeme se dostat do kloudné akce. Ve 32. min. střídáme a za Pěničku nastupuje Rašín a domácí nahrazují Mareše Křivánkem. Kubeš dostává ŽK za faul ve středu hřiště. Až ve 34. min. centruje Rampáček do vápna domácích a hlavičku Fleischera vyráží Kut, ale pouze k Neumanovi, který vystřelil z 10 metrů, ale Kut u pravé tyče opět míč vyráží. Ve 38. min. kopeme další roh. Centr Rašína nachází na rohu malého vápna volného Rampáčka, který však branku domácích hlavou netrefil. Ve 40. min. našel Neuman pěknou kolmou přihrávkou Rašína na hranici velkého vápna, který sám proti vyběhnuvšímu Kutovi neuspěl. Ve 41. min. dostává ŽK domácí Křivánek za faul a po centru Rampáčka z levé strany na malém vápně se k zakončení nedostal Leitner. Ve 42. min. se dostal k míči na vápně domácích Rašín a přehodil vyběhnuvšího Kuta, ale míč skončil několik centimetrů vedle branky domácích. To byla naše poslední šance. V závěru zápasu domácí chytře hrají na naší polovině a v poslední minutě zápasu musí po centru Cabana chytat Koubus hlavičku Křivánka z 12 metrů. Zápas tedy skončil remízou 1 : 1. V závěru utkání jsme měli několik slibných příležitostí strhnout vedení na svou stranu při naší přesilovce, ale tentokrát jsme neměli štěstí v zakončení. Po celé utkání jsme se nedovedli vyrovnat s pohybem domácích mladých fotbalistů, kteří své herní nedostatky nahrazovali bojovností, která některým našim hráčům chyběla a tak zkušení hráči, kteří v našem mužstvu působí, by si s takovýmto soupeře měli poradit. V posledním utkání podzimu hostíme v neděli 13. 11. 2005 od 14,00 na našem hřišti SK Benešov.

FC Jiskra Nový Bor – SK Český Brod 1 : 2 ( 0 : 0 )

Mužstva nastoupila v těchto sestavách:
FC Jiskra Nový Bor:
Brankář: Milan Szabo
Obrana: Martin Malý, Martin Bílý, Roman Pěnička, Miroslav Jeník
Záloha: Zbyněk Rampáček, Pavel Fleischer, Lukáš Kubeš, Ondřej Neuman
Útok: Ondřej Barilla, Ali Osumanu
Na lavičce byli připraveni: David Vovčuk, Petr Koubus, David Volf, Ondřej Rašín, Jakub Hladík, Hynek Vrabec
Trenér: Zdeněk Heinzel, Asistent: Bohuslav Najman
Vedoucí mužstva: Josef Košta
Sportovní manažer: Roman Hejna , Masér: Miloslav Zavadil a Jiří Břečka
SK Český Brod
Brankář: Jan Klíma
Obrana: Petr Bláha, Jaroslav Ložek, Michal Mrázek, Martin Oborný
Záloha: Viktor Pařízek, David Fikejz, Michal Štefančík, Petr Nekolný
Útok: Michal Kopecký, Stanislav Matej
Na lavičce byli připraveni: Zdeněk Srba, Miloslav Fliegel, Jan Lenz, Tomáš Michal, Petr Votruba
Trenér: Zdeněk Šmejkal,
Vedoucí mužstva : Jan Křen Masérka: Ludmila Bláhová Naši začali lépe a již v 1. min. je faulován Ali u lajny a Kubeš má možnost centru do vápna z bezprostřední blízkosti brankové čáry. Centr se mu však nevyvedl a domácí obrana míč odvrátila do bezpečí. Ve 3. min. vyrobil hrubku Jeník, který nahrál přímo protihráči na vlastním vápně a Kopecký naráží míč Nekolnému, jehož prudká střela po zemi těsně míjí levou tyč naší branky. Pak se hra vyrovnala a obrany kralují nad útočnými snahami obou mužstev až do 12 minuty. Až ve 12. min. je odpískán faul na Barillu a Kubeš centruje do vápna hostí, ale opět velice špatně. Ve 13. min. Pěnička posílá kolmou přihrávku Alimu na vápno hostí, ale Ali žádného spoluhráče přihrávkou nenašel. V 15. min. jsme předvedli divákům pěknou kombinační akci na vápně hostí zakončenou střelou Fleischera z 18 metrů, ale naneštěstí Fleischerova bomba trefuje pouze protihráče. V 16. min. poprvé zahrozili hosté a Matej prošel samostatně po našem vápně a poslal z levé strany centr na malé vápno na naběhnutého Pařízka, který míč netrefil ideálně a se slabou střelou k tyči si Szabo naštěstí poradil. V 18. min. dostal Barilla pěknou přihrávku od Pěničky a centruje do vápna hostí, ale obránce odvrací na rohový kop. Kubešův centr stahuje brankář Klíma do rukavic. Ve 20. min. prošel hostující Bláha do našeho vápna opět z levé strany a naráží míč Nekolnému, který střílí bez přípravy z 10 metrů, ale naštěstí mimo naší branky. Ve 21. min. centruje do našeho vápna Oborný z mužstva hostí a Fleischer odvrací do bezpečí. Ve 23. dostává pěknou přihrávku do běhu od Barilly Kubeš, ale jeho pokus o centr na nabíhajícího Aliho srazil obránce Bláha na rohový kop. Centr Kubeše, který obrana odvrací k Fleischerovi a ten z vápna pálí vysoko nad branku hostí. Ve 24. min. podnikli hosté rychlý brejk, který předvedl Fikejz a jeho centr z pravé strany odvrací Kubeš na roh. Centr z rohového kopu odvracíme pouze za naše vápno a Matej pálí na naší branku, a Bílý odvrací do zámezí. Další roh hostí jsme již odvrátili. Další rohový kop vybojoval na Jeníkovi Oborný ve 25. min. Rozehraný roh nakrátko a průnik do našeho vápna Štefančíka zastavuje čistým způsobem Fleischer. Ve 28. min. předvedl pěknou samostatnou akci Ali, který přihrál Neumanovi na vápno hostí, ale Neumanova střela jde vysoko nad branku. Ve 29. min. získávají hosté po zákroku Jeníka další roh. Centr do našeho malého vápna likviduje Szabo a je při zákroku faulován, což rozhodčí odpískal. Ve 30. min. se odhodlal ke střele na branku hostí z 30 metrů Fleischer, ale jeho pokus opět trefuje pouze protihráče. Ve 33. min. hosté opět vybojovali rohový kop. K hlavičce se dostal Fikejz, ale jeho pokus jde mimo naší branky. Ve 35. min. fauluje Fleischer. Hosté centrují do našeho vápna a míč hlavou odvrací Bílý. Míč se dostává k Nekolnému, který vystřelil pěknou střelu ze 20 metrů doprostřed branky a Szabo míč chytá. Ve 38. min. se ke střele z pravé strany dostává Oborný, ale míč jde mimo naší branky. Ve 42. min. dostává ŽK Neuman za faul. První poločas obě mužstva v poklidu dohráli a tak končí první půle v poměru 0 : 0. Do druhého poločasu nastupujeme s jednou změnou v sestavě a Kubeše střídá Vovčuk. Hned ve 2. min. je odpískán faul na Vovčuka na vápně hostí. Rampáček si postavil míč a jeho technickou střelu odvrací nad branku hostí obránce Mrázek. V 6. min. dostává ŽK Jeník za faul. V 9. min. se opět opřel do míče Rampáček z 22 metrů a jeho bomba prosvištěla okolo levé šibenice branky hostí. V 10. min. dostává ŽK i hráč hostí Mrázek. Ve 12. min. dostal pěknou přihrávku od Štefančíka Nekolný a jde sám na Szaba. Pod tlakem našich obránců však ukvapeně vystřelil daleko vedle naší branky z 10 metrů. V 17. min. centruje do našeho vápna Oborný a centr hlavou odvrací Bílý. V 19. min. po autu Bláhy odvrací Neuman na rohový kop hostí. Centr z rohového kopu Mateje chytá Szabo. Ve 23. min. střídáme a Barillu nahrazuje na hřišti Vrabec. Hosté také střídají a Fikejze střídá Fliegel. Ve 25. min. Bílý odvrací na rohový kop a centr Mateje nachází v našem vápně Fliegela, který hlavičkuje nepřesně. Ve 26. min. chybujeme v rozehrávce a míč se dostává na našem vápně k Nekolnému, který tvrdě a přesně vystřelil a Szabo neměl šanci zasáhnout – 0 : 1. Ve 27. min. střídáme a Jeníka nahrazuje Leitner. Ve 31. min. centruje Bílý na Leitnera, ale jeho hlavička jde daleko mimo branky hostí. Ve 32. min. vysunul Ali Rampáčka, který posunul míč na Leitnera a Leitner je faulován. Sám Leitner rozehrává přímý kop do vápna hostí a nachází volného Bílého na rohu malého vápna. Bílý hlavičkuje tvrdě, ale bohužel míč se otřel pouze o vnější tyč a skončil na boční síti branky hostí. Ve 33. min. hosté střídají a Lenz nahrazuje Pařízka. Ve 34. min. naši vybojovali míč ve středu hřiště a ihned letí centr na volného Vrabce, který si poradil s brankářem Klímou a technickým obstřelem brankáře vyrovnává na 1 : 1. Ve 35. min. opět proniká do našeho vápna Oborný a jeho střelu z úhlu Pěnička srazil do zámezí. Centr z rohového kopu odvrací Fleischer, ale pouze na vápno kam si naběhl hostující Bláha a tvrdě vypálil, ale vysoko nad naší branku. Ve 36. min. uniká obráncům hostí Vovčuk, ale v tísni nedokázal přesně zakončit a míč jde vysoko nad branku hostí. Ve 37. min. vybojoval rohový kop Leitner. Sám centruje do vápna hostí, ale obrana odvrací míč do bezpečí. Rampáček fauluje brankáře Klímu a dostává ŽK. Ve 39. minutě tvrdě z 18 metrů pálí Nekolný, ale Szabo je připravený a míč chytá. Ve 40. min. chybuje Pěnička, ale Szabo skokem pod nohy Obornému míč chytá. Ve 41. min. pálí z 20 metrů Mrázek, ale daleko vedle naší branky. Ve 43. min. centruje Bílý do vápna hostí, Rampáček míč prodlužuje hlavou do vápna hostí před Vrabce, který však z voleje míč netrefuje v čisté šanci a Klíma míč chytá do rukavic. Ve 44. min. Oborný obehrál Pěničku, ale centr do našeho vápna odvrací Fleischer. V poslední minutě řádné hrací doby opět proniká po pravém křídle Oborný a souboj s Fleischerem posuzuje na hranici velkého vápna rozhodčí Pilný jako penaltový a tak se kope penalta proti naší brance. Fleischer dostává ŽK a Nekolný si vybírá pravý kout naší branky, kam sice Szabo skáče, ale míč pouze tečuje a ten končí v naší síti – 1 : 2. Rozhodčí signalizuje nastavení 3. minut. Ve 2. min. nastavení ještě dostává ŽK Leitner za protesty. V závěru se snažíme alespoň o vyrovnání, ale v tomto zápase nám není přáno získat ani bod. Hosté předvedli velice solidní výkon a ne náhodou jsou v tabulce na 2. místě. Tentokrát jsme nehráli dobře v záložní formaci, kde nás hosté přehrávali. Od 76 min. jsme vlastně hráli v 10 mužích, protože se Neuman zranil a vlastně již utkání na hřišti pouze protrpěl, jelikož jsme již nemohli střídat. K dalšímu utkání zajíždíme v neděli 06. 11. do Rakovníka, kde se utkáme o body s posledním mužstvem tabulky od 14,00 hod.

Sokol Ovčáry – FC Jiskra Nový Bor 1 : 2 ( 1 : 1 )

Mužstva nastoupila v těchto sestavách:
FC Jiskra Nový Bor:
Brankář: Petr Koubus
Obrana: Martin Malý, Martin Bílý, Zbyněk Rampáček , Miroslav Jeník
Záloha: Lukáš Kubeš, Pavel Fleischer, Roman Pěnička, Ondřej Neuman
Útok: Ondřej Barilla, Ali Ossumanu
Na lavičce byli připraveni:David Volf, Milan Szabo, David Vovčuk, Jakub Hladík, Ondřej Rašín, Hynek Vrabec
Trenér: Zdeněk Heinzel, Asistent: Bohuslav Najman
Sportovní manažer: Roman Hejna
Vedoucí mužstva: Josef Košta Masér: Stanislav Zavadil, Jiří Břečka
SOKOL OVČÁRY:
Brankář: Radim Straka
Obrana: Radek Pechar, Stanislav Ondrák, Jan Studený, Martin Viskup
Záloha: Tomáš Vlasatý, Aleš Maršner, Pavel Janeček, Martin Kovařík,
Útok: Jiří Trutnovský , Petr Hyka
Na lavičce byli připraveni: Pavel Dohnal, Ondřej Walter, Dušan Kudela, Martin Vajgl, Milan Matějček, Jakub Janáček
Trenér: Roman Veselý Další z posledních zápasů v divizní skupině B absolvovali fotbalisté FC Jiskra Nový Bor na hřišti v Ovčárech s domácím Sokolem Ovčáry, který je vedoucím mužstvem soutěže. Přesto, že domácí měli po celý zápas více ze hry a trvalý tlak, nakonec odcházeli ze hřiště se svěšenými hlavami. Domácí hráči zahájili zápas očekávaným náporem, ale s centrovanými míči do našeho vápna si naše obrana věděla rady a naši vysocí hráči – Rampáček, Jeník, Bílý a vypomáhající Fleischer spolu s Koubusem v brance, si se všemi situacemi poradili. V 7. min. přišla polovysoká přihrávka na Aliho z hloubi pole, Ali si zpracoval míč na prsou a prostrčil míč na nabíhajícího Barillu, který prošel do vápna domácích a prudkou střelou mezi nohy vyběhnuvšímu brankáři Strakovi dostává naše mužstvo do vedení 0 : 1. Domácí hráči se snaží o vyrovnání, ale naše obrana hraje stále velice zodpovědně a nepouští domácí hráče do šancí, a co projde před branku, Koubus chytá. Naši hráči se dostávají do vápna domácích v 18. min., ale Neuman při souboji o míč fauluje. V 19. min. fauluje Rampáček a domácí kapitán Janeček ohrožuje naší branku ze 30 metrů, ale Pěnička odvrací o bezpečí. Ve 21. min. letí centr Maršnera za naší branku. Ve 23. min. další centr do našeho vápna odvrací hlavou Bílý a další centr končí za naší brankou. Ve 24. min. se dostávají naši hráči před vápno domácích, ale přihrávka Barilly na Kubeše nebyla přesná a domácí Viskup odvrací do bezpečí. Z protiútoku letí centr do našeho vápna a Koubus po nejistém zákroku vyráží na roh. Naši se ubránili, ale zbytečná ztrátě míče na polovině hřiště a kolmá přihrávka na nabíhajícího Pechara, který postupuje sám na Koubuse. Koubus vybíhá a prudkou střelu po zemi vyráží na tyč a od tyče se míč dostává do zámezí a domácí kopou další rohový kop. Centr jsme odvrátili do bezpečí. Ve 28. min. je opět pískán faul našim hráčům, ale střelu Janečka do levého horního rohu naší branky Koubus vyráží. Ve 30. min. opět pískán faul Rampáčkovi a domácí Janeček centruje do našeho vápna, ale Koubus míč chytá. Ve 31. min. jde kolmice na Barillu, který mohl postupovat na branku domácích, ale je v ofsajdu. Ve 32. min. jde přihrávka přes celou šířku hřiště na nabíhajícího Maršnera, který se dostal do našeho vápna a jeho prudká, křížná střela těsně míjí levou tyč naší branky. Ve 33. min. dostává ŽK náš Neuman. Ve 35. min. opět centruje do našeho vápna domácí Maršner, ale Jeník hlavou odvrací do bezpečí. Ve 36. min. fauluje Fleischera na polovině hřiště domácí Janeček a dostává ŽK. Ve 37. min. obrovská chyba asistenta rozhodčího Nováka, který odmával ofsajd Barillovi, který mohl postupovat sám na branku domácích, přičemž Barilla vybíhal z naší poloviny hřiště, ale rozhodčí Matějka odpískal. Domácí rychle rozehráli a Janeček posílá dlouhý míč na nabíhajícího Pechara do našeho vápna, který z hranice malého vápna ve skluzu perfektně trefuje míč, který končí u pravé tyče naší branky v naší síti – 1 : 1. Ve 40. min. Jeník přihrává Barillovi, ale ten je opět v ofsajdu. Ve 41. min domácí Janeček střílí z 20 metrů daleko mimo naší branky. Ve 42. min. se blýskl domácí Maršner, který obehrál naše dva hráče a vybojoval rohový kop. Centr Hyky odvracejí naši hráči za vápno k Maršnerovi a jeho střelu po zemi Koubus chytá. Ve 43. min. fauluje Fleischer a dostává ŽK. Poslední šanci prvního poločasu má Pěnička, který dostal na vápně hostí pěknou přihrávku, ale vyslal slabou střelu po zemi, kterou brankář Straka chytá. Skončil tedy první poločas pěkného utkání, který jsme mohli vyhrát, nebýt chyby rozhodčího Nováka, který mávl ofsajd, který nebyl, a z protiútoku jsme dostali od domácích vyrovnávací branku. Kluci však hrají dobře v defenzívě a využívají každé možnosti k protiútoku. Domácí opět začínají druhý poločas aktivněji a ve 2. min. posílá Janeček centr na Hyku, který hlavičkuje doprostřed naší branky a Koubus míč chytá. Ve 3. min. se dostává do obrovské šance Barilla, který si naběhl na hranici penalty na míč a tvrdě vystřelil, ale domácí brankář Straka míč bravurně vyráží vedle branky. Z rohového kopu jsme nic nevytěžili. Domácí založili rychlý protiútok, ale ubránili jsme se. V 5. min. se zranil domácí Janeček a na hřišti ho nahrazuje Vajgl. V 8. min. viděl rozhodčí Matějka údajný faul Fleischera a domácí mají možnost přímého kopu z rohu našeho vápna. Centr do našeho vápna na Studeného, který míč trefuje v záklonu a střela hlavou jde nad branku. V 9. min. se pokouší o střelu z 18 metrů domácí Kovařík, ale střelu odblokoval Bílý. Ve 13. min. opět chyba rozhodčího, který píská údajný faul Neumana na Kovaříka. Přímý kop zahrává domácí Studený z 24. metrů, ale naštěstí míč jde od domácích Trutnovského za naší branku. V 16. min. je jasně faulován Neuman, ale hraje se dál. V 18. min. je opět pískáno na naší straně a opět rozhodčí Matějka viděl faul Fleischera, ale asi jenom on, a je z toho možnost přímého kopu z 28 metrů. Centr Maršnera do našeho vápna nachází nabíhajícího Ondráka, který však střílí hlavou vedle naší branky. V 19. min. je střídán vyčerpaný Kubeš Hladíkem. Ve 21. min. centruje do našeho vápna Vajgl na Viskupa, ale jeho pokus hlavou končí daleko mimo naší branky. Ve 24. min. se pokouší o střelu z 18 metrů domácí Kovařík, ale střela jde doprostřed naší branky a Koubus míč chytá. V téže minutě dostává Hladík ŽK za ostrý zákrok na Pechara. Hra se vyrovnala a hraje se mezi vápna obou soupeřů. Ve 30. min. střídá Hyku v mužstvu domácích Kudela. Hned po příchodu Kudely na hřiště zahrávají domácí přímý kop. Centr letí do našeho vápna. Na míč si naběhl Kudela a poslal přihrávku před branku. Koubus míč vyráží, Bílý bojuje se třemi protihráči a odkopává míč do bezpečí a v tomto okamžiku nepochopitelně píská rozhodčí Matějka, a k překvapení všech přítomných ukazuje na značku pokutového kopu!?!?!?!? Probíhají diskuze, které nejsou nic platné a domácí kopou penaltu. Míč si postavil domácí Ondrák a poslal střelu k pravé tyči naší branky, kam již však plachtí vzduchem Koubus a míč chytá do rukavic!!!!!! Těžká rána pro domácí, ale hraje se dál. Ve 33. min. dostává ŽK Jeník za taktický faul. Ve 35. min. je ostře faulován Ali na polovině hřiště, ale nepíská se. Ve 38. min. letí centr do našeho vápna, míč prošel přes malé vápno a dobíhající Kudela vyslal prudkou střelu z úhlu, která jde přes celou naší branku, ale končí vedle naší branky. Ve 38. min. střídáme a Barillu nahrazuje Volf. Ve 39. min. fauluje Jeníka Kudela a dostává za ostrý zákrok ŽK. Domácí se snaží strhnout vítězství na svou stranu. Ve 43. min. letí opět centr do našeho vápna a Bílý odvrací do bezpečí. Ve 44. min. odvrací další centr Rampáček. Ve 45. min. střídáme a Aliho nahrazuje na hřišti Hynda Vrabec. Rozhodčí Matějka signalizuje nastavení 4. minut. Nepouštíme domácí na naší polovinu a šikovně odvracíme míče na polovinu domácích. Ve 3. min. nastavení jsme vystihli přihrávku domácích na pravé straně a ihned dostává do běhu přihrávku Vrabec, který postupuje sám na brankáře Straku. Hynďa mu udělal svou osvědčenou kličku a Strakovi nezbývá nic jiného, než-li Vrabce faulovat a Matějkovi také nezbývá nic jiného, než odpískat pokutový kop pro naše barvy, což udělal. Míč si na značku pokutového kopu postavil Rampáček a tvrdou střelou doprostřed branky nedal brankáři Strakovi šanci zakročit – 1 : 2. Po rozehrávce rozhodčí Matějka zápas ukončil a vypukly ovace našich na hřišti – nutno říci, že oprávněné. V dnešním utkání kluci perfektně plnili defenzivní úkoly a i ve hře dopředu byli velice nebezpeční. Nebýt nepřesného rozhodčího Matějky, zřejmě bychom utkání zvládli snáze. Kluci se opět přesvědčili, že se vyplácí hrát až do poslední minuty utkání, které rozhodli v nastavení ve svůj prospěch. Trenér Zdeněk Heinzel řekl k průběhu utkání: „Utkání s lídrem soutěže jsme začali zodpovědně. Kluci plnili stanovenou taktiku a již brzy jsme šli do vedení. Po naší vedoucí brance nás Ovčáry sice zatlačily ještě více,ale nějaké vážné šance neměly. Naopak nám se bohužel nepodařilo proměnit některé náznaky brejkových situací. Ke konci poločasu domácí srovnali stav a do půle se už nic nestalo. Druhá půle začala stejně jako první a Barilla nás opět mohl dostat do vedení,ale tentokrát nedal. Po zranění domácího kapitána Janečka, už se Ovčáry zmohly jen na nakopávání míčů a to nám vcelku vyhovovalo a když neproměnily ani darovanou penaltu začínal jsem tušit, že bychom mohli bodovat. Hodně mě potěšilo, jak jsme zvládli závěr zápasu, kdy jsme domácí do žádného tlaku nepustili a navíc se střídajícímu Vrabcovi podařil brejk a z něho rozhodčí musel pískat penaltu, kterou nám Rampáček zajistil tři body.“

FC Jiskra Nový Bor – Meteor Stříbrná Skalice 2 : 1 ( 1 : 0 )

Mužstva nastoupila v těchto sestavách:
FC Jiskra Nový Bor:
Brankář: Milan Szabo
Obrana: Martin Malý, Martin Bílý, Roman Pěnička, Miroslav Jeník
Záloha: Zbyněk Rampáček, Pavel Fleischer, Lukáš Kubeš, Ondřej Neuman
Útok: Ondřej Barilla, Jakub Hladík
Na lavičce byli připraveni: David Vovčuk, Petr Koubus, David Volf, Ondřej Rašín, Ali Ossumanu, Hynek Vrabec
Trenér: Zdeněk Heinzel, Asistent: Bohuslav Najman
Vedoucí mužstva: Josef Košta
Sportovní manažer: Roman Hejna ,
Masér: Miloslav Zavadil a Jiří Břečka
TJ Meteor Stříbrná Skalice
Brankář: Jiří Černý
Obrana: Pavel Málek, Jan Šimr, Jiří Bezpalec, Miroslav Štěpán
Záloha: Boris Hucek, Václav Dobrý, Daniel Vilhelm, Josef Rezek
Útok: Pavel Chuchla, Petr Voborník
Na lavičce byli připraveni: Vladimír Šimr, Martin Vasal, Jaroslav Žáček, Anton Timofejev, Kamil Makula, Jiří Černý
Trenér: Miroslav Srba
Vedoucí mužstva : Jiří Zíma Masér: Z. Krajnl, P. Vosáhlo Obě mužstva začala utkání velice opatrně a hra se odehrávala pouze mezi oběma vápny. První se osmělili hosté a Chuchla z mužstva hostí centruje do našeho vápna v 7. min. utkání, ale Fleischer odvrací míč do bezpečí. V 11. min. Hucek unikl po pravém křídle a centruje za naší branku. Ve 12. min. hráč hostí Voborník vystřelil prudkou střelu po zemi ze 16 metrů na naší branku, ale pozorný Szabo střelu chytá u pravé tyče. My se dostáváme ke slovu až ve 13. min., když Fleischer vybojoval rohový kop a Kubešův centr našel ve vápně Rampáčka, který střílí z voleje, ale vysoko nad branku hostí. V 19. min. krásně vystřelil z 22 metrů Vilhelm z mužstva hostí a Szabo jeho prudkou střelu pod břevno vyráží nad branku. Rohový kop odehrává do bezpečí Rampáček po spolupráci s Bílým. Ve 20. min. se nám vydařila první kombinační akce, míč se dostal na hranici vápna k Neumanovi, který tvrdě vystřelil, ale míč trefil pouze bránícího Bezpalce. Po faulu na Barillu kopeme přímý kop, ale centr Kubeše odvrací obrana k Pěničkovi a jeho střelecký pokus z 26 metrů jde vysoko nad branku hostí. Ve 24. min. fauluje Rampáček na levé straně a centr do našeho vápna odvrací hlavou Malý. Ve 26. min. Fleischer krásnou uličkou přihrál Barillovi, který jde sám na branku, ale při pokusu o zakončení padá. Ve 28. min. poslal krásný centr do vápna hostí Kubeš, na míč si naběhl Barilla a bez přípravy vypálil na branku hostí. Míč bohužel jen olízl pravý horní roh branky hostí. Ve 29. min. Barilla prošel mezi obránci přes celé velké vápno, přihrál volnému Hladíkovi, který se dostal před branku hostí a je faulován Bezpalcem z mužstva hostí a rozhodčí Šifalda bez váhání ukazuje na značku pokutového kopu. Míč si postavil Rampáček a nekompromisní střelou pod břevno dostává naše mužstvo do vedení 1 : 0 ve 30. min. utkání. Ve 32 min. centrují do našeho vápna hosté a Bílý hlavou odvrací do bezpečí. Ve 33. min. jdou do našeho vápna další dva centry, ale pokaždé hlavou odvracíme do bezpečí. Ve 34. min. Jeník zahrává na rohový kop hostí. Centr odvracíme do autu. Ve 35. min. Fleischer vyváží míč z našeho vápna, ale přihrává Hladíkovi do ofsajdu. Ve 37. min. další centr do našeho vápna odvrací Fleischer. Ve 38. min. si narazil s Pěničkou Neuman a poslal pěkný centr na Hladíka, který z ostrého úhlu hlavičkuje nad branku hostí. Ve 39. min. fauluje u postranní čáry Malý a dostává ŽK. Střelu z přímého kopu z 22 metrů Szabo likviduje. Ve 40. min. jde Hladík sám na branku hostí, ale brankář Černý mu dobře znemožnil zakončit a Hladík celou akci pokazil, škoda, že si nevšiml volného Kubeše. Ve 43. min. Jeník pěkně našel na vápně Hladíka, který si připravil míč a levou nohou vypálil na branku hostí, ale střela jde metr vedle levé tyče. Ve 44. min. se pěkně dostal do našeho vápna hostující Voborník, ale Szabo jeho centr přes malé vápno na Chuchlu zachytil. Tak skončil první poločas, kdy jsme měli více šancí, ale hosté měli více ze hry. Ve 2. poločase hned ve 2. min. to zkouší Rampáček z 20 metrů, ale jeho střelu doprostřed branky chytá Černý. Ve 3. min. je odpískán faul Kubešovi a z hranice vápna mají hosté výhodu přímého kopu. Střela Vilhelma končí od Neumana v zámezí a hosté kopu rohový kop. Centr odvrací hlavou Pěnička. V 5. min. se dostává ve vápně ke střele Hladík a pěkně ze 7 metrů vystřelil k pravé tyči, ale Černý v brance hostí bravurní robinsonádou vyráží míč na roh. Přetažený Kubešův centr se dostal k Barillovi, který vrací míč před branku, ale hosté se ubránili. V 6. min. dostává ŽK Neuman za faul ve středu hřiště. V 8. min. skluzem odvrací centr Voborníka Bílý na roh. Centr do našeho vápna s přehledem stahuje do rukavic Szabo. V 9. min. střídáme a Jeníka nahrazuje na hřišti Ali Osmanu. Hned po příchodu na hřiště Ali zakládá protiútok, přihrává Barillovi, který mu vrací do vápna centrovaný míč, na který Ali naskakuje na rohu malého vápna a ze záklonu hlavičkuje nad branku. Ve 13. min. dostává ŽK za faul Hladík. Hosté centrují do našeho vápna a před Chuchlou odvrací Pěnička, ale pouze k protihráči, který centruje na Hucka, který z malého vápna hlavičkuje těsně vedle naší branky. V 15. min. střílí na naší branku Chuchla, ale jeho pokus ze 16 metrů po zemi jde přímo na Szaba. V 16 min. hosté založili krásnou fotbalovou akci a Voborníkova přihrávka našla přímo v běhu v našem vápně nabíhajícího Rezka, který se zblízka nemýlil a levé tyči vyrovnává na 1:1. V 18. min. se pokouší ohrozit branku hostí Neuman, ale jeho pokus jde doprostřed branky a Černý nemá problém míč zachytit. V 19. min. Kubeš vybojoval rohový kop. Hosté odvrátili a založili rychlý brejk, a Chuchla uvolnil ideálně v našem vápně Šimra, který vystřelil z 8 metrů po zemi, ale Szabo reflexivně vyráží nohou míč a zachraňuje nás od pohromy. Ve 22. min. centruje Kubeš do vápna hostí, ale Černý míč chytá. Ve 23 min. Voborník uvolnil ve vápně Rezka, který se z rohu malého vápna do naší branky netrefil. Ve 24. min. pěkná naše akce, ale pokazil ji špatnou přihrávkou Neuman. Ve 26. min. střídáme a Hladíka nahrazuje Rašín. V této minutě se rozhodl k sólu Neuman, prošel až do vápna hostí, obhodil si Šimra, ale rozhodčí Šifalda jeho střet s Šimrem neposoudil jako faul. Ve 29. min. centruje Kubeš na Aliho, ale hosté odvracejí na roh. Rašínův přetažený centr odvracejí hosté na další roh. Centr Kubeše našel Barillu, ale jeho nepovedenou střelu chytá Černý. Ve 36. min. máme další slibnou příležitost, ale ani Barillovi, ani Rampáčkovi ve vápně hostí, které bylo přehuštěno hráči, se nepodařilo hradbu těl prostřelit. Ve 37. min. střídáme a Pěničku nahrazuje Hynek Vrabec. Ve 40. min. centruje Kubeš na Bílého, ale brankář Černý míč chytá. Ve 41. min. opět střílí z vápna Barilla, ale Černý tečovanou střelu chytá. Ve 43. min. se málem dostal do zakončení po chybě stopera hostí Šimra Ali, ale k zakončení se nedostal. Ve 45. min se dostávají ke slovu hosté, ale Voborníkův centr do našeho vápna odvrací Fleischer na roh. Rozhodčí signalizuje, že bude nastavovat 3 minuty. Szabo centr z rohového kopu vyráží a Bezpalcovy nůžky jdou od našich hráčů na další roh. Naši odvrací a zakládají rychlý protiútok. Ve 47. min. přichází centr Fleischera do vápna hostí na který si naběhl Vrabec, ale míč netrefil a za ním nabíhající Barilla ano a střelou po zemi tyči překonává jinak výborného Černého podruhé a je to 2 : 1. Po rozehrávce hostí získáváme míč a Vrabec má ideální možnost překonat vyběhnuvšího Černého, bohužel jeho lob končí za brankou. Rozhodčí Šifalda píská konec utkání a vyhráváme tento zápas 2 : 1. Ačkoliv se nám příliš nedařilo, naši hráči hráli až do konce utkání a vítězství doslova vydřeli, což nám v tabulce výrazně pomohlo a jsme aktuálně na 10. příčce. Nejlepšími hráči utkání byli vyhlášeni Chuchla z mužstva hostí a Neuman z našeho týmu. K dalšímu utkání zajíždíme v sobotu 22. 10. do Ovčár, kde se utkáme o body s vedoucím Sokolem Ovčáry od 15.30 hod.