Pravidla pro regionální fotbal, platná od 14. října 2020

V návaznosti na mimořádná opatření vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit všeobecně, v období od 14. října 2020 (00:00) do 3. listopadu 2020  (23:59).

V těchto dnech platí :

  1. Nekonají se žádná soutěžní utkání
  2. Je zakázáno používat:
    • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
    • vnitřní sportoviště
  3. Tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření
  4. V rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

viz.: „Oznámení o opatření FAČR“ a „MZČR – Omezení hromadných akcí“