Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost FC Nový Bor, z.s., provozovatel internetových stránek www.fcnovybor.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu se stanovami společnosti FC Nový Bor, z.s.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro potřeby informací na našich stránkách od Vás potřebujeme znát jméno (případně kontaktní osobu), v některých případech i datum narození či rodné číslo, adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše datové transakce u nás.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci datových transakcí s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace datové transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro zjištění a kontrolu Vaší identity.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení na stránkách FC Nový Bor můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@fcnovybor.cz